Topraklama Ölçümü ve Raporu

Topraklama raporu elektrik topraklama tesisatı ölçümü sonrasında Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu içerisinde sunulan bir hizmettir. Ölçüm içerisinde trafo topraklama ölçümü, jeneratör topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, prizden topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü makine gövde topraklama ölçümü gibi noktalar bulunur. Antalya topraklama ölçümü yapan firmalar içerisinde mühendislik disiplini yaklaşımı ile sizlere hizmet sunmaktayız.

Topraklama Nedir

Elektrikli işletme araçlarının, aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirmesi için kurulan sisteme topraklama tesisatı denir. Topraklama direnci ise toprağın elektrik akımını geçirebilmesi esnasında gösterdiği tepkidir. Topraklama ölçümü, toprak direnci test cihazı (Toprak Megeri) kullanılarak hassasiyetle yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Neden Yapılır

 • Topraklama ile cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akar. Bu şekilde can güvenliği sağlanır ve cihazların zarar görmesi önlenir.
 • Topraklamanın görevini yapabilmesi için cihazın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direncin izin verilen sınırlar dahilinde olması gereklidir. Söz konusu direnç , periyodik olarak kontrol edilmelidir.
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğünün 270-354 maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ nin 7. Ve 10. Maddeleri gereğince topraklama tesisatının yapılması ve periyodik olarak ölçülmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

Topraklama Ölçümü ve Raporunu Kimler Yapabilir

Elektrik topraklama tesisatı ölçümü topraklama megeri adı verilen bir cihaz ile yapılır ve bu cihaza sahip herkes tarafından bu ölçümler yapılabilir. Eğer raporlandırma işlemi gerekli ise ölçüm ve raporlama işlemlerinin yetkili kişilerce yapılması gerekmektedir.

Topraklama ölçümü yapacak personel;

 • Elektrik Mühendisi olmak
 • Topraklama Yetki Belgesine sahip olmak
 • Çalışma bakanlığına bağlı Ekipnet numarasına sahip olmak
 • SMM belgesine sahip olmak

yeterlidir.

Topraklama raporunda ise;

 • SMM Belgesi
 • Topraklama Yetki Belgesi
 • Topraklama Megeri Kalibrasyon Belgesi
 • Ekipnet Yetki Belgesi

olması gerekmektedir.

İşyeri Topraklama Ölçüm Raporu

Antalya elektrik topraklama tesisatı ölçümü ve raporu kapsamında; periyodik topraklama ölçümü ve topraklama raporu için iletişim kanallarımızdan bize ulaşınız.

Elektrik Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Çalışma Bakanlığı, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurum Kabülleri gereği ihtiyacınız olabilecek topraklama ölçümü raporunu hazırlamaktayız. Antalya topraklama ölçümü yapan firma olarak Antalya’da;

 • Oteller
 • Sanayi Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük ve Büyük Sanayi Siteleri
 • Şantiyeler
 • Binalar ve eklentileri
 • Küçük işletmeler
 • Ofisler ve işyerleri nin tamamında topraklama ölçümü ve topraklama raporu hazırlanması hizmeti vermekteyiz.

Antalya Topraklama Ölçümü

Topraklama tesisatı kontrolü yapan firma olarak Antalya ili başta olmak üzere

 • Isparta Topraklama Ölçümü
 • Burdur Topraklama Ölçümü

hizmetleri vermekteyiz.

Antalya Topraklama Raporu

Topraklama ölçümü sonrasında topraklama raporu hazırlanarak teslim edilmektedir. Topraklama raporu yetkili Elektrik mühendisince hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.