Yazılar

Vinç Periyodik Kontrolü

Kaldırma makineleri arasında kabul edilen vinçlerin ihtiyaca göre çeşitli modellemeleri ve tipleri vardır. Her biri kaldırma eylemini çeşitli ağırlıklara göre yaparlar. O yüzden kaldırma esnasında bir vinç için geçerli olan tüm materyallerin ve aksamların mutlaka doğru şekilde çalıştığından emin olunması gerekiyor. İşte tam olarak burada vinç periyodik kontrol sisteminin devreye girdiği görülür. Temel prensip, vincin iş sağlığı ve güvenliği yönünden kusursuz çalışmasıdır. Aksi takdirde can veya mal kaybı görülebilir.

Vinçlerin periyodik kontrolleri ne zaman yapılır?

11 Ocak 1974 tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde Kaldırma iletme makinaları 3 ayda 1 olmak kaydıyla yılda 4 defa , Basınçlı kaplar ise yılda 1 defa kontrol edilmelidir.

–    05.06.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve revize edilen 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı “Makina Emniyeti Yönetmeliği,  Madde 4 Kaldırma İşlemi Sebebiyle Meydana Gelen Belirli Tehlikeleri Önlemek İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Kuralları” kısmında kaldırma makinalarına uygulanacak statik ve dinamik deneyler tanımlanmıştır.

Vinçlerin periyodik kontrolleri nasıl yapılır?

Çelik Halat Sistemleri: Çelik halatlar vincin bel kemiğini oluşturan sistemdir. O yüzden bir pürüzün olması, zamana dayalı olarak aşınması ya da diğer problemlere karşı gereken kontrollerin ustalıkla gerçekleştirilmesi gerekir.

Vincin Kancası: Kanca taşımaya konu olan asıl işlevi gören alandır. Taşınacak olan şey ne ise onun doğrudan vincin ağırlık ve kaldırma mekanizmasında önemli bir görevi barındırır. O yüzden kancanın mutlaka vincin ağırlık merkezinde doğru şekilde olması ve bağlantısının kusursuz olması gerekmektedir.

Vince Ait Fren ve Durdurma Sistemi: Var olan frenler, kontrol mekanizması ve taşınacak olan malın güvenli bir şekilde vincin hareket kabiliyet alanına göre aktarımını sağlamada yararlı olur. Ayrıca frenlerin geçerli olan tüm aksamlarının en iyi şekilde kontrol edilmesi, vincin olası kontrolünü verir. Aynı zamanda otomatik olan durdurma sistemi de, istenilmeyen durumlara karşı güvenli bir koruma olanağını sağlar.

Vinç Periyodik Kontrolü kimler yapabilir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü periyodik kontrol konusundaki yeterliliği “ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak” şeklinde ifade etmiştir. Uygulamada yapılan denetimlerde yeterli teknik eleman olarak odaya kayıtlı makina mühendislerini kabul etmektedir.
–     10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik” de muayene kuruluşu ve muayeneyi yapacak personel tanımlanmıştır.