Yazılar

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu özel trafolu YG elektrik abonelerinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir. YG İşletme Sorumluluğu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek Gerilim İşletme sorumlusu elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini belirlemek için hazırlanmış “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği”ne göre işletme sorumlusunun, işletme sahibinin ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yükümlülükleri vardır.

YG İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır?

► 1 kV’un üzerindeki tesisler; uygun şekilde boyutlandırılmadığı ve işletilmediği taktirde can ve mal güvenliği yönünden risk taşırlar. Bundan dolayı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesisin işletme güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.

► 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

► Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

► İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

YG İşletme Sorumlusu Kime Denir?

Elektrik Mühendisleri Odasının düzenlemiş olduğu ”Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi” ne katılan ve gerekli şartları yerine getiren Elektrik Mühendisi üyesine verdiği SMM belgesi ile piyasada YG Trafo İşletme hizmetini üstlenen mühendise YG İşletme Sorumlusu denir.

YG trafolarda işletme sorumlusu işletme de birtakım görevler üstlenir. Tesisin en doğru şekilde işletilebilmesi planlı bakımlar açma kapama manevra işlemleri gibi tüm işlemler sürecinde ilgili işlere eşlik eder. Antalya YG İşletme Sorumluluğu hizmeti kapsamında işletmelerde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

Antalya Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmeti kapsamında işletmelerde düzenli aralıklarla YG Trafo Kontrolü ve Trafo Ölçümü işlerini yürütmekteyiz. Trafo Periyodik Bakım çalışmaları hakkında teklif isteği için iletişime geçebilirsiniz.

YG İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır

Trafo İşletme sorumlusu, görevi üstlendiği an mevcut yg tesislerini denetler, tesislerin işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme görevlisine belirtir.  Belirlenen işletme personeline YG Manevra Eğitimi verir herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

Yüksek gerilim tesisinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar. Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.  İşletmeye ilişkin topraklama ölçümü, işletmenin durumu ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.