Yazılar

Aydınlatma Şiddeti Ölçümü

Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin en az aydınlık düzeylerine uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İSG Ortam Ölçümleri arasında değerlendirilen bu ölçümler işletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre değişen şiddettedir. Çalışmakta olan işletmelerin, aydınlık düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Aydınlatma Ölçümü Nedir

Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan bir testtir. İşletmelerin, çalıştığı sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir.

Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Zorunlu Mudur?

Çalışmakta olan işletmelerin, aydınlık düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu gereklilik ve 1475 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ”İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” gereğince zorunludur. Her türlü yaşam ve çalışma ortamının en az aydınlık düzeyleri söz konusu tüzükte belirtilmiştir.

Aydınlatma Ölçümü Neden Yapılmalıdır?

Aydınlatma düzeyi, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında gelir. Aydınlatma düzeyinin önemini açıklayacak olursak;

Perakende sektöründe, rafta ki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir.

Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. İş güvenliği açısından son derece önemlidir. 

Bankacılık sektöründe ve ofis ortamlarında personelin dikkat düzeyini de doğrudan etkiler.Hastanelerde, hasta psikolojisi açısından son derece önemlidir. Hastane personeli ile hasta arasında iletişimini ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesinde önemli faktördür.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır

Aydınlatma düzeyi ölçümü, yetkili mühendislerin kontrolünde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Aydınlatma ölçümleri lüxmetre ile yapılır. Cihazın kalibrasyonunun yetkili laboratuvar tarafından yapılmış olması gerekmektedir.Test talebinde bulunan firmanın önceden tespit edilmiş olan aydınlatma şiddeti ölçüm noktaları, boş mahallerde yerden 80 cm. imalat yapılan yerlerde ise imalat makinalarının üzerinde, ofislerde masalar üzerinde ölçülür. Özetle, aydınlatılan zemin üzerinde test yapılır. Gündüz yapılan ölçümlerde ölçüm yapılan yerde cihaz üzerine direkt güneş ışığı gelmemesine dikkat edilir. İşletmelerin isteğine göre ölçümler gece de tekrarlanır.Tespit edilen değerler, olması gereken değerlerden az ise firma uyarılır ve ilave aydınlatma sistemleri, reflektörlerin temizlenmesi, açık renk boyanması gibi önerilerde bulunulur.Buna göre tanzim edilecek raporda bölge bölge ayrıntılı olarak bulunan ve en az olması gereken değerler belirtilerek firma yetkililerine iletilir.

Aydınlatma Ölçümü ve Raporu

Aydınlatma ölçümleri sonrası işletmelerin talep ettikleri noktaları içeren bir aydınlatma şiddeti ölçüm raporu hazırlanır. Bu rapor içerisinde minimum aydınlık düzeylerine uygunluğuna göre bir değerlendirme yapılarak işletmeye rapor olarak sunulur.

Aydınlatma Şiddeti Ne Olmalıdır

Minimum aydınlık düzeyleri tablosunda güncel yönetmelik ve standartlara göre aydınlatma şiddetinin değerleri verilmiştir.

Aydınlatma Ölçümü Yapan Firmalar