Yazılar

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektrik tesisatının uygunluğu ve elektrik tesisatı periyodik kontrol hizmetleri kapsamında, topraklama ölçümü, paratoner muayenesi, elektrik iç tesisatı kontrolü, pano kontrolü gibi ölçüm ve muayene hizmetlerini kapsayan bir kontrol yapılır.

Topraklama Ölçümü

Topraklamalar yönetmeliğine göre, elektrik tesislerinde, iş güvenliği kapsamında, elektrik tesisatında periyodik kontrol yapılmalıdır. Ayrıca elektrik ile çalışan makinaların da gövde koruma için de yapılmalıdır. İş güvenliği kapsamında, spor kompleksi, üretim tesisi, fabrika, eğitim ve öğretim alanları, hastane v.b elektrik tesislerine, periyodik kontrolü istenilen sürelerde yapılması gerekmektedir. Antalya Topraklama Ölçümü hizmetimizde bu yönetmelikler dikkate alınır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre Topraklama kanuni bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin,  44.maddesinde Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine dair genel hükümlerden bahsedilir. Yönetmeliğin 45. Maddesinde ‘’Gerilimli Bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı koruma düzenlerinin denetlenmesi’’ maddeleri bulunmaktadır. 25.04.2013 tarih ve 28608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’’dir.

Periyodik Kontrol, kanuni bir zorunluluk olup, can ve mal güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Can ve mal güvenliğini korumak için tesisat şarttır. Belli zamanlarda, periyodik kontroller,  Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılmalıdır. Ölçümler, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10’a göre yapılır.

Elektrik Tesisat Uygunluğu

Genel Tanım: Elektrik İç Tesisat Kontrolü Kesit, bağlantı noktaları ve proje uygunluk değerlendirmelerini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Paratoner Kontrolü

Genel Tanım: Paratoner periyodik muayenesi bir tesisin iç ve dış yıldırım etkilerinden korunması için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve mevcut yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Termal Kamera

Genel Tanım: Sistemin durdurulmasını mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda iletken kesitlerinin ve bağlantı noktalarının doğrulanması işini kapsar. Tesisatın bir nevi röntgeni çekilir.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Makine Elektrik İzolasyon Testi

Genel Tanım: Elektrikle çalışan makinaların izolasyon hatalarına karşı korunmuş olduğunun doğrulanma işini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği