Yazılar

Paratoner Etki Kapsama Alanı Projesi Raporu

Paratonerin Kapsama Alanı Ne Kadardır?

Paratoner Kapsama Alanı Projesinde, korunması istenen tesis için yapılacak “yıldırım risk hesabı” sonucuna göre belirlenmektedir. Yapılan analiz neticesinde;

  1. Koruma seviyesi 1. 79 metre yarıçapı olan bir alanı
  2. Koruma seviyesi 2. 87 metre yarıçapı olan bir alanı
  3. Koruma seviyesi 3. 97 metre yarıçapı olan bir alanı
  4. Koruma seviyesi 4. 107 metre yarıçapı olan bir alanı

Koruduğu varsayılmaktadır.

Paratoner Kapsama Alanı Raporu

Paratoner kapsama alanı raporu ve projesi itfaiye paratoner raporu çizim aşamaları şu şekildedir.

  1. Yerinde keşif
  2. Mevcut yıldırımdan korunma sistemi incelenmesi
  3. Yıldırım risk analizi
  4. Kapsama alanı projesi

Proje üzerinde hesap tabloları ve mimari üzerinde korunan alanı gösteren çizimler mevcuttur.

Paratoner Kapsama Alanı Raporu

Kapsama alanı projesi dosyasına ek olarak bir rapor düzenleyerek tüm kurumlar nezninde geçerli olması için mühendislik yetki belgelerimizi de ekleyerek dosyamızı kapatıp teslim ediyoruz.

Paratoner Sık Sorulan Sorular

Cami Paratoner Kaç Metreyi Korur

Eğer cami minaresi franklin çubuğu ile yıldırımdan korunma tesisatı tesisi var ise yalnızca minare uç noktasını koruyacaktır. Eğer aktif paratoner tesisatına sahip ise yarı çapı min. 79 metre kadar bir alanı koruyacağı varsayılır.

Bir Paratoner Kaç Metreyi Korur

Yıldırım risk hesabına göre belirlenmektedir. Aktif paratoner teoride en az 79 metre mesafeyi koruyacağı kabul edilmektedir.

Yıldırım Risk Hesabı Gerekli Midir

Risk hesabı yapılmadan tesis edilecek paratoner tesisatı yeterli olup olmadığına karar verilemez.

Paratoner Kapsam Raporu Nedir

Binayı veya koruması gereken alanı koruduğu veya korumadığına yönelik bir rapordur. Yıldırım risk hesabına göre belirlenir.