Forklift Periyodik Kontrolü

Antalya Forklift  periyodik kontrolü ilgili Mevzuat geregi 6331 sayili “Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu” uyarinca çikarilan bir yönetmelik bulunmaktadir. Bu yönetmelik “Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Güvenlik Sartlari Yönetmeligi”dir. Yönetmeligin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldirma ve Iletme Ekipmanlari Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmedigi sürece, kaldirma ve iletme ekipmanlari, beyan edilen yükün en az 1,25 katini, etkili ve güvenli bir sekilde kaldiracak ve askida tutabilecek güçte olur ve bunlarin bu yüke dayanikli ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Forkliftlerde bir kaldirma iletme ekipmani olarak bu kapsamda degerlendirilmekte ve bagli bulundugu standart isiginda kontrol edilmektedir

Forklift periyodik kontrol süresi ne kadar?

11 Ocak 1974 tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde Kaldırma iletme makinaları 3 ayda 1 olmak kaydıyla yılda 4 defa , Basınçlı kaplar ise yılda 1 defa kontrol edilmelidir.

–    05.06.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve revize edilen 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı “Makina Emniyeti Yönetmeliği,  Madde 4 Kaldırma İşlemi Sebebiyle Meydana Gelen Belirli Tehlikeleri Önlemek İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Kuralları” kısmında kaldırma makinalarına uygulanacak statik ve dinamik deneyler tanımlanmıştır.

Forklift periyodik kontrolü nasıl yapılır?

Görsel Kontroller: Forkliftin periyodik kontrolü genel durumu, ön ve üst koruyucular, camlar ve aynalar, göstergeler, direksiyon topuzu, kumanda kolları, koltuk, emniyet kemeri, yangın söndürücü, lastik ve bijonlar, egzos durumu, çatal kilit pimleri, kaldırıcı bağlantıları, gall zincirleri, hidrolik sistemi kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak test edilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Tepe lambası, geri vites ikazları, korna, far ve sinyaller, frenler, çatal-ataçmanın kaldırma indirme kontrolleri, tilt hareketleri kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik Test; Kapasite diyagramının varlığına bakılarak ekipman yüklü halde test edilir. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme ve tilt hareketleri yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir.

Deney yükü kapasite diyagramına uygun bir ağırlıktır. Daha düşük test yükü ile test yapılacağı zaman, kapasite diyagramına göre yük ağırlık merkezi uzaklaştırılarak test yapılır. Kapasiteye uygun yapılamadığında deneyler Beyan Kapasitesi’ne göre daha düşük ağırlık ve uygun ağırlık merkeziyle gerçekleştirilebilir. Yükün çatal uzunluğunun dışına taşmamasına ve güvenli şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Deney yükü, ağırlığı bilinen, düzgün yayılı, test sırasında veya olası bir kaza durumunda yeni tehlikeler oluşturmayacak şekilde olmalıdır.

Yük, çevrede gerekli emniyet mesafesi bırakılarak ve kontrollü olarak kapasite diyagramında belirtilen maksimum yüksekliğe kadar kaldırılarak forkliftin denge durumu kontrol edilir. Kaldırma işlemi sırasında aşırı esneme, yaylanma vb. tehlikeli durumlarda kaldırma işlemi durdurulur.

Statik Test; Kapasite diyagramına göre yüklü halde bekletilerek yük kaçakları kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında ve tilt pistonlarında kaçakların bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.