Periyodik Kontrol

Antalya Periyodik Kontrol firması olarak Elektriksel Periyodik Kontrol, Makine Periyodik Kontrolleri ve Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrollerini ” İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Uzman Periyodik Muayene Personelimiz ve Mühendislik yaklaşımımız ile sizlere Antalya da Periyodik Muayene Firmaları arasında hizmet vermekteyiz.

Kimler Periyodik Kontrol Yapabilir

Periyodik kontrolleri, mühendisler, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılır. Periyodik muayene firmaları kendi bünyesinde ir mühendis bulundurmalı ya da bu mühendisi dışarıdan hizmet alma yoluyla bünyesinde tutmalıdır.

Periyodik Kontrol Süresi Ne Kadardır?

EKİPMAN ADIKONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
Elektrik Tesisatı,
Topraklama Tesisatı,
Paratoner
Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Akümülatör, Transformatör1 Yıl
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru TesisatıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Yangın Söndürme cihazıTSE ISO/TS 11602-2 standardında belirtilen sürelerde
Havalandırma ve Klima Tesisatı1 Yıl
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Süreleri

Hangi Periyodik Kontroller Yapılmaktadır

Elektrik Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

Kaldırma İletme Ekipmanları

İSG Ortam Ölçümleri

Makine Periyodik Kontrolü

Antalya Periyodik Kontrol Muayene Firmaları içerisinde hizmet veren mühendislik firmamız, Çalışma Bakanlığı Denetimi, İş Sağlığı Güvenliği, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Kurum Kabülleri gereği ihtiyacınız olabilecek tüm periyodik muayene faliyetlerinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Jeneratör Periyodik Kontrolü

Antalya Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi; standartlarda belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Genel gözle kontrolün yanı sıra elektrik pano ve tesisatının kontrolleri, akü kontrolleri ve topraklama kontrolleri de yapılmalıdır. Antalya jeneratör periyodik kontrolü ile alakalı detaylar yazımızda.

Jeneratör Periyodik Kontrol Süresi

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa jeneratör kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Jeneratör Periyodik Kontrol Yaptırmak Gerekir Mi ?

Jeneratörlerin periyodik kontrolü bir jeneratör bakımı değildir. Jeneratör bakım firmaları daha çok jeneratörün mekanik döner ekipman ve buna bağlı yardımcı parçalarını bakımını yapmaktadır. Ancak Jeneratör Periyodik Kontrolleri daha çok jeneratörlerin güvenli şekilde çalışmalarını esas alan kontrolleri kapsamakta ve İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik  Şartları Yönetmeliğince yılda en az bir kez yapılması zorunluluktur.

Elektrik Pano Kontrolü

Antalya Elektrik Panosu Ölçüm ve Elektrik Pano Kontrolü ile işletmelerinizin uygunluk raporunu hazırlanmaktayız. Elektriğin işletmenize ilk giriş yaptığı noktadan son tüketim noktası olan priz panolarına kadar elektrik tesisatı periyodik kontrolü kapsamında elektrik pano ölçüm ve raporlama hizmeti veriyoruz. Elektrik pano kontrolleri termal ölçüm, topraklama ölçümü ve kaçak akım röle testlerini içerisinde bulundurur.

Elektrik Panosu Ölçümü Nasıl Yapılır?

Uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Elektrik Panosu ölçümlerinde, ilgili tesisatın işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, tesisatın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Elektrik Panosu standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”

Elektrik Pano Ölçümü Test ve Periyodik Kontrolleri

 • Elektrik panosunda kaçaklık tespiti
 • Elektrik panosunun yalıtım özelliğinin bozulup bozulmadığı test edilir
 • Hasarlı, ezik, darbe, pas ve fiziki durumunun kontrolü
 • Mekanik olarak işlevselliğinin durum kontrolü
 • Tüm kısa devrelere karşı dayanıklılık testi
 • Aşırı ısınmalar da vereceği tepki testi

Elektrik Pano Periyodik Kontrol Raporu

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre elektrik panosu ölçüm periyodik kontrolüne göre ölçüm, test ve kontrollerini gerçekleştirmektedir. Yapılan ölçüm ve periyodik kontroller sonucunda uygunluk raporu hazırlamaktadır. Elektrik tesislerinde, konutlarda, yapılarda, kamu kurum ve kuruluşlarda kısaca elektrik pano sistemlerinin kullanıldığı her yerde elektrik panolarının ölçüm ve periyodik kontrollerini yapmaktadır.

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi

Kaçak Akım Rölesi (RCD) diğer adıyla Artık Akım Anahtarı elektrik panolarında koruma amaçlı kullanılan şalt malzemelerdir. Bu şalt malzemelerin testleri ve çalışırlıklarının kontrolü en az ayda 1 kez işletme personelleri tarafından yapılmalıdır. Kaçak Akım Rölesi Periyodik Raporu ise genelde 3, 6, 12 aylık periyotlarda yapılmalı ve kaçak akım rölesi açma süresi testi ve kaçak akım rölesi açma akımı testleri ile kaçak akım rölelerinin uygun amperajda tesis edildiğinin doğrulandığı bir rapor temin edilmelidir.

Paratoner Ölçümü

Paratonerler yıldırımdan korunma sistemleri içerisinde bulunan ekipmanlardır. Periyodik muayeneleri yılda 1 kez yapılmalı ve raporlanmalıdır. Alanında uzman ekibimiz yıldırımdan korunma tesisatı periyodik muayeneleri kapsamında Antalya paratoner ölçümü ve raporlanması işlemlerini yerine getirmektedir.

Paratoner Bakımı Nasıl Yapılır?

Paratoner ya da bir başka adlandırmayla yıldırımsavar, yıldırım düşmesinin olumsuz etkilerini engellemek için kullanılan topraklama sistemidir. Paratoner, elektrik tesisatlarında bulunan topraklama sistemlerine kıyasla çok daha gelişmiş sistemlerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında paratonerlerin bakımları yapılmaktadır. Paratoner bakımı, alanında uzman ve yetkili personeller tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bakımın ardından bir rapor hazırlanarak, işverene teslim edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne uygun bir biçimde hazırlanan “Paratoner Kontrol Belgesi” bir yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.

Paratoner bakımları esnasında şu parametrelere dikkat edilir;

 • İndirme iletkenleri kontrolleri
 • Koruma borusu kontrolleri
 • Muayene klemensi kontrolleri
 • Çatı üstü kontrolleri
 • Paratoner topraklama ölçümü

Bu parametrelere dikkat edilerek, paratoner periyodik kontrolü gerçekleştirilmektedir. Ayrıca paratoner bakımı ile ilgili Paratoner TSE Standartı da bulunmaktadır.

Paratoner Ölçüm Yönetmeliği Nedir?

Paratoner ölçümü İş Sağlığı ve Güvenliği açısından oldukça önemli olduğu için paratoner ölçüm yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü kapsamında değerlendirilen Paratoner Ölçümü ve Uygunluk Değerlendirmeleri için bize ulaşabilirsiniz.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

Elektrik tesisatının uygunluğu ve elektrik tesisatı periyodik kontrol hizmetleri kapsamında, topraklama ölçümü, paratoner muayenesi, elektrik iç tesisatı kontrolü, pano kontrolü gibi ölçüm ve muayene hizmetlerini kapsayan bir kontrol yapılır.

Topraklama Ölçümü

Topraklamalar yönetmeliğine göre, elektrik tesislerinde, iş güvenliği kapsamında, elektrik tesisatında periyodik kontrol yapılmalıdır. Ayrıca elektrik ile çalışan makinaların da gövde koruma için de yapılmalıdır. İş güvenliği kapsamında, spor kompleksi, üretim tesisi, fabrika, eğitim ve öğretim alanları, hastane v.b elektrik tesislerine, periyodik kontrolü istenilen sürelerde yapılması gerekmektedir. Antalya Topraklama Ölçümü hizmetimizde bu yönetmelikler dikkate alınır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre Topraklama kanuni bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin,  44.maddesinde Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine dair genel hükümlerden bahsedilir. Yönetmeliğin 45. Maddesinde ‘’Gerilimli Bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı koruma düzenlerinin denetlenmesi’’ maddeleri bulunmaktadır. 25.04.2013 tarih ve 28608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’’dir.

Periyodik Kontrol, kanuni bir zorunluluk olup, can ve mal güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Can ve mal güvenliğini korumak için tesisat şarttır. Belli zamanlarda, periyodik kontroller,  Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılmalıdır. Ölçümler, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10’a göre yapılır.

Elektrik Tesisat Uygunluğu

Genel Tanım: Elektrik İç Tesisat Kontrolü Kesit, bağlantı noktaları ve proje uygunluk değerlendirmelerini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Paratoner Kontrolü

Genel Tanım: Paratoner periyodik muayenesi bir tesisin iç ve dış yıldırım etkilerinden korunması için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve mevcut yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Termal Kamera

Genel Tanım: Sistemin durdurulmasını mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda iletken kesitlerinin ve bağlantı noktalarının doğrulanması işini kapsar. Tesisatın bir nevi röntgeni çekilir.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Makine Elektrik İzolasyon Testi

Genel Tanım: Elektrikle çalışan makinaların izolasyon hatalarına karşı korunmuş olduğunun doğrulanma işini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Kompresör Periyodik Kontrolü

Antalya Kompresör Periyodik Kontrolü; Kompresörler karmaşık bir çalışma prensibine sahiptir. Bu yüzden bir kompresörün uzun ömürlü olması için periyodik bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılması büyük önem taşır. Bu yazımızda kompresörlerin periyodik kontrolündeki aşamalara yakından bakacağız. Öncelikle kompresör periyodik kontrolünde esas alınan ekipman, kompresör hava tankıdır. Genelde kontroller ve testler, hava tankları üzerinde gerçekleştirilir. Bunun yanında kompresörün kendisi de gözle kontrol edilir. Hava tanklarının kontrolü yapılmadan önce izlenmesi gereken birtakım prosedürler vardır.

Komperesörlerin Periyodik Konrolü Yapılırken Dikkat Edilen Unsurlar

 • Önlemlerin alınıp hazırlıkların yapılması
 • Hava tankı içindeki havanın tahliye edilmesi
 • Tanka su doldurulması
 • Sigortanın kapatılması
 • Pako şalterinin kilitlenmesi
 • Prosestat ve emniyet ventilinin sökülmesi
 • Hava tankının tüm tesisat bağlantıları körlenip, giriş-çıkış vanalarının kapatılması.

Kompresör periyodik kontrol belgesi ile ilgili detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma tesisatı kapalı alanlara hava akışı sağlayan sistemdir. Havasız ortamları havalandıran bu sistem devamlı taze havayı kapalı ortama aktararak daha rahat ve ferah bir alan sağlar. Sıcaklı ve nemi ortadan kaldıran havalandırma tesisatı sistemi kapalı ortamdaki zehirlenmelerin, yangınların ve patlamaların önüne geçmektedir. Kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerde bulunan havalandırma tesisatları büyük önem taşır. Havalandırma çeşitlerine baktığımızda Lokal havalandırma sistemi tek katlı ofis, ev ve işletmeler için uygundur. Merkezi havalandırma sistemleri de çok katlı binalarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde ve fabrikalarda kullanılmaktadırlar. Kapalı ve havasız ortamlarda hava akımlarının oluşmasının engellemesi ile kullanılan havalandırma tesisatı
sistemi “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Havalandırma tesisatları ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği havalandırma tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın tesisatı periyodik kontrol” veya bir başka deyişle “Yangın tesisatı periyodik muayene” işlemi hem yasal bir zorunluluk hem de işletmenizin yangın tesisatının doğru çalıştığının kontrolü olması açısından çok önemlidir. Yangın tesisatı periyodik muayenesi konusunda incelemeler mevcut yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Çalışma bakanlığı müfettişlerince talep edilen yangın tesisatı periyodik kontrol belgesi için iletişime geçebilirsiniz.

Yangın algılama ve uyarı / sinyal sistemleri peiyodik kontrolünde uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Elektrik İç Tesisatı Kontrolü

Elektrik iç tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Antalya Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü Raporu kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında ifade edilen hususlara göre yapılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, antalya elektrik tesisatının kontrolleri ve ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) kez yaptırılması gerekmektedir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Süresi

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre ölçüm yapılmalıdır. Periyodik Muayene Periyodu, Yılda 1 dir.

Ekipman AdıKontrol PeriyoduPeriyodik Kontrol Kriteri
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, ParatonerStandartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl‘ı geçemez.
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Elektrik Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Genel bir yönetmelik olarak ”İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” tüm iş ekipmanlarının kullanımı ile alakalı bakım ve raporlama periyotlarını belirlemiştir. Antalya elektrik tesisatı kontrol raporu işi kapsamında

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolünü Kim Yapar

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, tarafından yapılır. Antalya elektrik tesisatı periyodik kontrol firması olarak işletmelerde elektrik tesisatı uygunluk belgesi hazırlanması hizmeti vermekteyiz.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır

Elektrik iç tesisat kontrolü ve iç tesisat uygunluk raporlarının kapsamında topraklama, paratoner, trafo, jeneratör, panolar vb. tüm elektrikli işletme elemanlarını kapsamaktadır. Antalya elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu hazırlatan firma olarak elektrik tesisatı periyodik muayenesi faliyetleri hakkında detaylı bilgi için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

İşyeri Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Belgesi

TSE HYB Belgesi ve Çalışma Bakanlığı için gerekli olan İşyeri Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Belgesini sizin için işletmenizde ölçüm ve periyodik kontroller ile yapmaktayız.