Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Elektrik iç tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Antalya Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında ifade edilen hususlara göre yapılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, antalya elektrik tesisatının kontrolleri ve ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) kez yaptırılması gerekmektedir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Süresi

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre ölçüm yapılmalıdır. Periyodik Muayene Periyodu, Yılda 1 dir.

Ekipman AdıKontrol PeriyoduPeriyodik Kontrol Kriteri
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, ParatonerStandartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl‘ı geçemez.
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Elektrik Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Genel bir yönetmelik olarak ”İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” tüm iş ekipmanlarının kullanımı ile alakalı bakım ve raporlama periyotlarını belirlemiştir. Antalya elektrik tesisatı kontrol raporu işi kapsamında

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolünü Kim Yapar

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, tarafından yapılır. Antalya elektrik tesisatı periyodik kontrol firması olarak işletmelerde elektrik tesisatı uygunluk belgesi hazırlanması hizmeti vermekteyiz.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır

Elektrik iç tesisat kontrolü ve iç tesisat uygunluk raporlarının kapsamında topraklama, paratoner, trafo, jeneratör, panolar vb. tüm elektrikli işletme elemanlarını kapsamaktadır. Antalya elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu hazırlatan firma olarak elektrik tesisatı periyodik muayenesi faliyetleri hakkında detaylı bilgi için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

İşyeri Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Antalya elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu düzenleyen firma olarak TSE HYB Belgesi ve Çalışma Bakanlığı için gerekli olan İşyeri Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporunu sizin için işletmenizde ölçüm ve periyodik kontroller ile yapmaktayız.

Topraklama Ölçümü ve Raporu

Topraklama raporu elektrik topraklama tesisatı ölçümü sonrasında Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu içerisinde sunulan bir hizmettir. Ölçüm içerisinde trafo topraklama ölçümü, jeneratör topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, prizden topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü makine gövde topraklama ölçümü gibi noktalar bulunur. Antalya topraklama ölçümü yapan firmalar içerisinde mühendislik disiplini yaklaşımı ile sizlere hizmet sunmaktayız.

Topraklama Nedir

Elektrikli işletme araçlarının, aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirmesi için kurulan sisteme topraklama tesisatı denir. Topraklama direnci ise toprağın elektrik akımını geçirebilmesi esnasında gösterdiği tepkidir. Topraklama ölçümü, toprak direnci test cihazı (Toprak Megeri) kullanılarak hassasiyetle yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Neden Yapılır

 • Topraklama ile cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akar. Bu şekilde can güvenliği sağlanır ve cihazların zarar görmesi önlenir.
 • Topraklamanın görevini yapabilmesi için cihazın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direncin izin verilen sınırlar dahilinde olması gereklidir. Söz konusu direnç , periyodik olarak kontrol edilmelidir.
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğünün 270-354 maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ nin 7. Ve 10. Maddeleri gereğince topraklama tesisatının yapılması ve periyodik olarak ölçülmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

Topraklama Ölçümü ve Raporunu Kimler Yapabilir

Elektrik topraklama tesisatı ölçümü topraklama megeri adı verilen bir cihaz ile yapılır ve bu cihaza sahip herkes tarafından bu ölçümler yapılabilir. Eğer raporlandırma işlemi gerekli ise ölçüm ve raporlama işlemlerinin yetkili kişilerce yapılması gerekmektedir.

Topraklama ölçümü yapacak personel;

 • Elektrik Mühendisi olmak
 • Topraklama Yetki Belgesine sahip olmak
 • Çalışma bakanlığına bağlı Ekipnet numarasına sahip olmak
 • SMM belgesine sahip olmak

yeterlidir.

Topraklama raporunda ise;

 • SMM Belgesi
 • Topraklama Yetki Belgesi
 • Topraklama Megeri Kalibrasyon Belgesi
 • Ekipnet Yetki Belgesi

olması gerekmektedir.

İşyeri Topraklama Ölçüm Raporu

Antalya elektrik topraklama tesisatı ölçümü ve raporu kapsamında; periyodik topraklama ölçümü ve topraklama raporu için iletişim kanallarımızdan bize ulaşınız.

Elektrik Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Çalışma Bakanlığı, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurum Kabülleri gereği ihtiyacınız olabilecek topraklama ölçümü raporunu hazırlamaktayız. Antalya topraklama ölçümü yapan firma olarak Antalya’da;

 • Oteller
 • Sanayi Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük ve Büyük Sanayi Siteleri
 • Şantiyeler
 • Binalar ve eklentileri
 • Küçük işletmeler
 • Ofisler ve işyerleri nin tamamında topraklama ölçümü ve topraklama raporu hazırlanması hizmeti vermekteyiz.

Antalya Topraklama Ölçümü

Topraklama tesisatı kontrolü yapan firma olarak Antalya ili başta olmak üzere

 • Isparta Topraklama Ölçümü
 • Burdur Topraklama Ölçümü

hizmetleri vermekteyiz.

Antalya Topraklama Raporu

Topraklama ölçümü sonrasında topraklama raporu hazırlanarak teslim edilmektedir. Topraklama raporu yetkili Elektrik mühendisince hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.

Antalya Paratoner Ölçümü Bakımı Test Raporu

Yıldırımdan korunma tesisatı paratonerlerin kurulumundan sonra düzenli olarak ölçüm ve testlerinin yapılması gerekmektedir. Antalya paratoner ölçümü bakımı test raporu faliyeti içerisinde paratoner ölçümü, paratoner bakımı, paratoner test raporu, paratoner raporu gibi konularda teklif isteği için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Antalya Paratoner Ölçümü

Paratoner ölçümü bir paratonerin topraklama direnci ölçümüdür. Aynı zamanda paratoner süreklilik testi paratoner ölçümü kapsamında değerlendirilir. Paratoner başlığı üzerinde bulunan iletkenlerin topraklama çubuklarına kadar kesintisiz bir şekilde ulaşması mühimdir.

 • Paratoner Muayene
 • Paratoner Bakımı
 • Paratoner Süreklilik Ölçümü
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Çatı Kontrolü
 • Paratoner Uygunluk Raporu

Tüm bu kontroller neticesinde paratoner raporu hazırlanır ve tesisatın tüm bileşenleri için bir uygunluk değerlendirme raporu hazırlanır.

Antalya paratoner ölçümü kapsamında antalya paratoner bakımı faliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Paratoner aktif bir şekilde test edilemez paratoner test raporu ölçüm ve muayene işlemlerinin sonucuna verilen addır.

Antalya Paratoner Bakımı

Çatılarda kurulmuş olan yıldırımdan korunma tesisatları en az yılda 1 kez kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır. Antalya paratoner bakımı faliyeti içerisinde paratoner ölçümü ve paratoner testi, paratoner süreklilik ölçümleri bulunur.

ANTALYA PARATONER PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE, YILDIRIMDAN KO

Paratoner bakımı esnasında çevrim empedansı ölçümü ve kazıklı topraklama ölçümü megerleri kullanılabilir. Paratoner topraklama ölçümünde önemli olan topraklama direnç değerinin düşük çıkmasıdır. Paratoner raporunda da belirtildiği üzere TSE standartlarına göre 10 OHM seviyesini aşmamalıdır. Paratoner kontrolü ile alakalı standartlar TSE de açıkça belirtilmiştir.

Paratoner raporu İSG, İtfaiye, Çalışma Bakanlığı ve Kurum Denetimlerinde istenilebilir. Antalya paratoner ölçümü bakımı test raporu Elektrik Mühendisleri tarafından hazırlanır.

Antalya Paratoner Raporu

Yıldırımdan korunma konusu içerisinde tüm paratoner bileşenleri kontrole tabi olmalıdır. Çoğu zaman paratoner bina çatısında olsa da birtakım zararlı etkiler nedeniyle tüm tesisat içerisinde bir nokta da meydana gelebilecek sorun paratonerin çalışmaması ile sonuçlanır.

Antalya paratoner raporu kapsamında şu kontroller yapılmaktadır.

 • Paratoner Süreklilik Testi
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Bakımı
 • Paratoner Koruma Borusu Muayene
 • Paratoner İletkeni Muayene
 • Paratoner Topraklama Kontrolü

Paratoner test raporu işlemleri EMO tarafından yetkilendirilmiş SMM Elektrik Mühendisleri tarafından yapılır. İşlem basamakları içerisinde önemli konulardan birisi de paratoner topraklama ölçümü ve testi dir. Antalya paratoner raporu düzenlenmesi hususunda iletişime geçebilirsiniz.

Antalya Paratoner Test Raporu

Antalya Reaktif Güç Kompanzasyon Panosu Bakımı Onarımı ve Takibi

Antalya  kompanzasyon panosu kontrolleri ve kompanzasyon panosu bakımıkompanzasyon panosu uzaktan takibi ile reaktif bedeli üstleniyoruz. Yıl boyunca yapacağımız kontroller kompanzasyon bakım sözleşmesi kapsamında reaktif bedel gelirse biz ödüyoruz. Kompanzasyon panosu arızası ve elektrik faturasında reaktif tüketim bedeli ile karşılaştıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Reaktif Tüketim Bedeli Nedir

Reaktif enerji, sisteme bağlı tüketim yapan ekipmanların çalışabilmesi için aktif enerji ile birlikte çekilen güçtür. Bu reaktif enerjinin enerji kalitesi verimli enerji kullanma politikaları gereği belirli oranlarda sistemden çekilmesi gerekir. Kompanzasyon takibi ile bu enerji kalitesi en üst noktada tutulur.

antalya kompanzasyon ceza,reakti̇f kompanzasyon,akti̇f kompanz

Eğer belirlenen oranların üzerinde reaktif tüketim yapılırsa elektrik faturasında reaktif tüketim bedeli daha açık ifade ile ya endüktif tüketim ya da reaktif tüketim den ceza yansıtılır. Kompanzasyon panosu bakımı yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Elektrik faturasında reaktif tüketim bedeli olduğunu kontrol ettirmek için mail üzerinden faturanızı gönderebilirsiniz.

Reaktif Tüketim Sınırları Nedir

Kurulu Gücü 50 kVA altı için:
Reaktif Endüktif (RI) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %33‘ü geçmesi halinde
Reaktif Kapasitif (RC) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %20‘yi geçmesi halinde

Kurulu Gücü 50 kVA üstü için:
Reaktif Endüktif (RI) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %20‘yi geçmesi halinde,
Reaktif Kapasitif (RC) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %15‘i geçmesi halinde,


Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden kullanıcı kusuru sebebiyle değer kaydetmemesi (sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 katı (yüzde doksanı) kadar endüktif reaktif, EPDK tarafından belirlenen Reaktif birim fiyatı ile çarpılarak Reaktif Bedel hesaplaması yapılır. Kompanzasyon panosu bakımı, kompanzasyon arızaları ile alakalı detaylı bilgi için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Elektrik Faturasında Endüktif Tüketim Bedeli

Kompanzasyon panosu takibi yaptırmıyorsanız elektrik faturanızda endüktif tüketimden kaynaklı bedel/ceza var ise sebebleri şunlar olabilir

 • Reaktif güç kontrol rölesi ayarları bozulmuş olabilir
 • Kontaktörler bozulmuş olabilir
 • Kondansatör güçleriniz yetersiz olabilir
 • Sistemin yanlış boyutlandırılması olabilir

Bu durumda kompanzasyon panosu arıza durumuna geçmiştir ve acilen kompanzasyon panosu bakımı yaptırmanız gerekir.

Elektrik Faturasında Kapasitif Tüketim Bedeli

Elektrik faturanızda kapasitif tüketimden kaynaklı bedel/ceza var ise sebebleri şunlar olabilir

 • Reaktif güç kontrol rölesi ayarları bozulmuş olabilir
 • Kontaktörler bozulmuş olabilir
 • Kondansatör güçleriniz fazla olabilir
 • Sistemin yanlış boyutlandırılması olabilir
 • Kompanzasyonda şönt reaktör eksikliği olabilir.

Bu durumda kompanzasyon panosu arıza durumuna geçmiştir ve acilen kompanzasyon panosu bakımı yaptırmanız gerekir.

Antalya Kompanzasyon Panosu Bakımı

Kompanzasyon sistemleri belirli periyotlarda bakım gerektiren panolardır. Bakımı yapılmayan kompanzasyon panoları arıza durumuna geçecek ve elektrik faturanızda reaktif tüketim bedeli ile karşılaşacaksınız. Kompanzasyon bakımları aylık periyotlar halinde sürekli olarak yapılmalıdır. Kompanzasyon bakımı tek seferlik olarak ta yapılabilmektedir. AKSUTEP olarak Antalya kompanzasyon bakımı üzerine faliyet göstermekteyiz. Çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi ve teklif isteği için iletişime geçebilirsiniz.

Antalya Kompanzasyon Panosu Takibi

Kompanzasyon panoları bakımları içerisinde kompanzasyon reaktif güç takibi işlemleri yapılmaktadır. Reaktif güç takibi kompanzasyondan ceza yememek için yapılır. Antalya da kompanzasyon bakımı içerisinde kompanzasyon uzaktan takibi ile reaktif bedelleri üstleniyoruz. Sürekli olarak kontrol altında tuttuğumuz sistem ile reaktif tüketiminizi minimuma getiriyoruz.

Antalya Kompanzasyon Panosu Kontrolü

Kompanzasyon panosu bakımı hizmeti içerisinde kompanzasyon pano kontrolleri büyük önem arz etmektedir. Kontrolsüz bir kompanzasyon panosu sistemi yarardan çok zarar getirebilir. Sadece tüketimlerinizden kaynaklı reaktif tüketim cezası değil aksine panonun kontrolsüz olmasından kaynaklı faturanızı katlayan cezalarla karşılaşabilirsiniz.

Antalya Kompanzasyon Panosu Arızası

Kompanzasyon panolarında arızalar bazen kondansatör patlaması, reaktör aşırı ısınması, reaktör sesli çalışması gibi ön haberci olabilir. Önlem alınarak kompanzasyon bakımı yapılmayan panolar elektrik faturanız da da reaktifenerji tüketimi sınırları aşıldığında ceza olarak yansıtılır. Antalya kompanzasyon pano arızaları için bizi arayabilirsiniz.

İLETİŞİM

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu özel trafolu YG elektrik abonelerinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir. YG İşletme Sorumluluğu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek Gerilim İşletme sorumlusu elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini belirlemek için hazırlanmış “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği”ne göre işletme sorumlusunun, işletme sahibinin ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yükümlülükleri vardır.

YG İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır?

► 1 kV’un üzerindeki tesisler; uygun şekilde boyutlandırılmadığı ve işletilmediği taktirde can ve mal güvenliği yönünden risk taşırlar. Bundan dolayı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesisin işletme güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.

► 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

► Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

► İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

YG İşletme Sorumlusu Kime Denir?

Elektrik Mühendisleri Odasının düzenlemiş olduğu ”Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi” ne katılan ve gerekli şartları yerine getiren Elektrik Mühendisi üyesine verdiği SMM belgesi ile piyasada YG Trafo İşletme hizmetini üstlenen mühendise YG İşletme Sorumlusu denir.

Antalya yüksek gerilim işletme sorumluluğu, antalya yg işletme sorumluluğu, yg trafo sorumlusu, antalya trafo bakımı, antalya elektrik kuvvetli akım, Alanya, Aksu, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Korkuteli

YG trafolarda işletme sorumlusu işletme de birtakım görevler üstlenir. Tesisin en doğru şekilde işletilebilmesi planlı bakımlar açma kapama manevra işlemleri gibi tüm işlemler sürecinde ilgili işlere eşlik eder. Antalya YG İşletme Sorumluluğu hizmeti kapsamında işletmelerde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

Antalya Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmeti kapsamında işletmelerde düzenli aralıklarla YG Trafo Kontrolü ve Trafo Ölçümü işlerini yürütmekteyiz. Trafo Periyodik Bakım çalışmaları hakkında teklif isteği için iletişime geçebilirsiniz.

YG İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır

Trafo İşletme sorumlusu, görevi üstlendiği an mevcut yg tesislerini denetler, tesislerin işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme görevlisine belirtir.  Belirlenen işletme personeline YG Manevra Eğitimi verir herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

Yüksek gerilim tesisinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar. Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.  İşletmeye ilişkin topraklama ölçümü, işletmenin durumu ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

Antalya YG İşletme Sorumluluğu